Verdens beste fagarbeider

Verdens beste fagarbeider

  • GCE Blue Maritime Cluster

GCE Blue Maritime og Mafoss har samarbeidet med masterstudent ved NTNU Fredrik Linge Klock om å kartlegge forventningene til ledere i den maritime klyngen om hvilke egenskaper, kunnskaper og holdninger som kreves av fremtidens fagarbeider.

Hovedkonklusjonen i masteroppgaven er at: verdens beste fagarbeider krever verdens beste holdninger. Les mer om funnene i oppgaven.

PDF-fil av oppgaven kan du se her