SFI MOVE

SFI MOVE

  • GCE Blue Maritime Cluster

SFI MOVE er et åtteårig program for forskningsbasert innovasjon ledet av NTNU i Ålesund. Den maritime klyngen på Møre og GCE Blue Maritime partner i programmet.

Hovedmålet er å skape et ledende senter for forskning og innovasjon for krevende marine operasjoner. Vi ønsker også å bidra til økt kunnskap og bedre hjelpemidler og metoder som vil åpne nye muligheter for norsk industri og andre aktører gjennom operasjoner i Arktis, på dypt vann, installasjon av vindturbiner, samt gruvedrift på havbunnen. For Norge er ny kunnskap g innovasjon om avanserte marine operasjoner avgjørende for storskala industriell utvikling og økt verdiskaping i de blå havromsnæringene.

Forretningsområder

  • Krevende maritime operasjoner
  • Offshore havvind-operasjoner
  • Gruvedrift på havbunnen

 

Demovideoer:

Virtual Reality using gesture recognition

Consept offshore wind installation

 

Sjekk ut SFI MOVE hjemmeside:

https://www.ntnu.edu/move