Q-Omega3

Q-Omega3

  • Blue Legasea

Q-Omega3, med 9 deltagende bedrifter fra Blue Legasea og partnere som Møreforskning, NOFIMA, Universitetet i Firenze, DTU (Danmark) har som mål å utvikle en felles norsk sensorisk bransjestandard (“gullstandard”) for marine oljer. Standarden skal samsvare med allerede etablert internasjonal kjemisk kvalitetsstandard. Prosjektet er finansiert av FHF med kr 4,5 mill over en 2 års periode.

Omega-3-industrien er utsatt for stadig sterkere konkurranse fra produsenter fra bl.a. Asia og Sør-Amerika og trenger differensieringsverktøy som kan løfte frem den unike kvaliteten til norskproduserte omega-3-oljer. Per i dag finnes det ingen faste standarder eller krav tilknyttet sensorisk kvalitet. Derfor ønsker bransjen å utvikle en standard for å tilby sine kunder en smaksgaranti på omega-3-produkter. Dette vil gi intern verdi for bedriftene i sin kvalitetskontroll. En sensorisk bransjestandard vil også kunne gi et konkurransefortrinn til den norske marine oljenæringen globalt.

Delmål

  • Å utvikle bransjestandard for marine oljer inkludert en sensorisk smaksgaranti. Bransjestandarden skal legge grunnlag for at næringen kan sertifisere sine produkt med et eget kvalitetsmerke.
  • Å utvikle nytt differensieringsverktøy for den marine omega-3-næringen der sensorisk analyse benyttes ved siden av tradisjonell kjemisk kvalitetskontroll til å bygge konkurransefortrinn for omega-3-næringen.
  • Å evaluere om kjemisk analysemetode av blant annet flyktige komponenter (GCMS headspace) kan benyttes av industrien som standardisert metode ved siden av den sensoriske evalueringen.
  • Å utvikle markedsverktøy der beskrivelse av sensorisk kvalitet kan brukes som dokumentasjon til kunder og som en del av produktspesifikasjonen.
  • Å produsere publikasjon der korrelasjon mellom sensoriske og kjemiske data presenteres.
  • Å formidle resultater nasjonalt og internasjonalt.

Les mer om prosjektet her