Press tour

Press tour

  • GCE Blue Maritime Cluster

I samarbeid med Blue C ble årets pressetur arrangert i oktober. I løpet av tre dager for 10 internasjonale journalister møte en rekke bedrifter fra klyngen. Å arrangere presseturer er en viktig del av arbeidet med å synliggjøre klyngen internasjonalt. Hvert år kommer det en rekke artikler og nyhetssaker som følge av kontakten med de internasjonale maritime journalistene.

www.wiwo.de