Omstilling og vekst

Omstilling og vekst

  • GCE Blue Maritime Cluster

Maritim klynge er i omstilling og en rekke SMB-bedrifter som tradisjonelt har vært leverandører inn mot verft og utstyrsprodusenter opplever svikt i etterspørselen og presset lønnsomhet. GCE Blue Maritime satte i gang et omstillingsprosjekt med støtte fra Møre og Romsdal fylkeskommune for å mobilisere SMB-delen av den maritime klyngen til omstilling og utvikling av nye forretningsmuligheter som kan skape og sikre framtidig konkurransekraft. 20 bedrifter deltok i prosjektet og resultatet ble at tre felles utviklingsprosjekt og tre individuelle utviklingsprosjekt ble satt i gang. 

Går internasjonalt med nytt produkt
I et av utviklingsprosjektene har industribedriften Sykkylven Stål sammen med Sintef og MRB brukt sin brede kompetanse fra maritim- og møbelindustrien og tatt frem et nytt patentert bevegelig stolbeslag. Prosjektet fikk 1,4 millioner i forprosjektmidler fra Regionalt Forskningsfond og har nå utviklet en prototype som både norske leverandører og en stor møbelbedrift i Tyskland med 1300 ansatte har fattet interesse for. Modellen av stolbeslaget er nå implementert i VR labben i ÅKP Blue Innovation Arena og kan videreutvikles og testes der.

Revolusjonerende grønt prosjekt
Bølgekraft-prosjektet til Havkraft AS og rederiet Uksnøy og Co har fått mye oppmerksomhet nasjonalt og internasjonalt. I prosjektet skal et bølgekraftverk monteres på et offshorefartøy for å produsere strøm til båten når den ligger for anker. Slik dekkes det meste av energibehovet fra en 100 % fornybar kilde og sparer miljøet for tusenvis av liter med diesel i året.

www.hydrowave.no

www.uksnoy.no