Ny hybrid-lab

Ny hybrid-lab

  • GCE Blue Maritime Cluster

«Det grønne skiftet» og målsetting om nullutslipp i transportsektoren byr på store muligheter for maritim næring. Ny miljøteknologi utvikles i stor hastighet. NTNU’s nye hybridlab på Campus Ålesund er et topp moderne energisystem som kombinerer ulike teknologier, som i en god kombinasjon bidrar til en effektiv energiproduksjon med lave miljøutslipp. Fjernovervåkning og drift av slike anlegg blir også stadig viktigere i utviklingen av autonome skip. På dette området satses det nå stort på teknologiutvikling, og utnyttelse av mulighetene som digitalisering, automatisering, kunstig intelligens og kommunikasjonsteknologi tilbyr.