Aktivitetsrapport 2017, Klyngeleder, Oddbjørn Hatløy

Aktivitetsrapport 2017, Klyngeleder, Oddbjørn Hatløy

Aktivitetsrapport 2017, Klyngeleder, Oddbjørn Hatløy

Dette er Norwegian 
Rooms® Cluster

Norwegian Rooms® Cluster samler design- og merkevaredrevet ferdigvareindustri i en nasjonal næringsklynge. Fokus for klyngen er å utvikle næringens kompetanse på internasjonalisering, merkevareutvikling og digitalisering.

Les mer på norwegianrooms.no

Klyngens satsingsområder:

Scenarioprosjektet som ble videreført i 2017, handler om å dele kunnskap og erfaringer rundt fremtidige utfordringer. Neste samling 15. februar 2018.
Program for internasjonalisering og økt eksport gjennom kompetansetiltak og nettverksaktivitet.
Program for digital transformasjon gjennom kompetansetiltak og nettverksaktivitet.
klyngeaktører
ansatte (39% kvinner)
mrd kr i omsetning
mrd kr i eksport (62%)
Passerer e-handel 100 mrd?
Passerer e-handel 100 mrd?
Mye tyder på at nordmenns e-handel passerer 100 mrd kr i 2017. Det har vært en årlig vekst på 16% eller 12 mrd kr siden 2015. I 2016 handlet nordmenn varer og tjenester på nett for 90,6 mrd kr. På fem år har norsk e-handel økt med 75%. Det vi også vet at disse tallene er at 38% handler fra utenlandske nettbutikker. Netthandel av møbler er den kategorien som vokser mest, men fortsatt er det en liten andel av salget for de norske merkevarene. Hva skjer i 2018?

Norsk ferdigvareindustri er stor

bedrifter
ansatte
mrd kr

Kilde: Nærings- og fiskeridepertamentet, "Verda som marknad" Regjeringa sin strategi for eksport og internasjonalisering.

Kompetanseløft i digitalisering og nye forretningsmodeller

Næringslivet har fått tilgang til et nytt, skreddersydd kompetanseprogram som tar tak i høyaktuelle temaer for omstilling og utvikling inn i en ny fremtid. 

- Kompetanseprosjektet «Global Branding and Business Model Innovation» skal fremfor alt utvikle bedriftene og deres nøkkelressurser, og sikre et unikt kompetanseløft i merkevareledelse, internasjonalisering, digitalisering og nye forretningsmodeller, sier prosjektleder Åsne Helene Folstad.

Prosjektet er et unikt samarbeid mellom tre klynger, GCE Blue Maritime, Blue Legasea og Norwegian Rooms® Cluster, men er også åpent for alle bedrifter som finner det interessant for videre vekst.

Introduksjonsvideoer av klyngens studieprogram

Internasjonalt klyngesamarbeid

Gjennom tre workshops i København, Älmhult og Oslo, satte de tre skandinaviske klyngene; Lifestyle & Design Cluster, InteriorCluster Sweden og Norwegian Rooms® Cluster, fokus på sirkulær økonomi, storytelling og smart living gjennom det siste året.

Samarbeidet mellom de tre klyngene videreføres i et nytt cnettverksprosjekt mot 2018.

Økt nysgjerrighet rundt AR-teknologi

Parallelt med at Apple og flere teknologileverandører lanserer mobile enheter med AR-teknologi, har møbel og interiøraktører samlet seg i et nytt bedriftsnettverk, for å studere nærmere mulighetene rundt denne teknologien. Kan møbler gjøres mer attraktive med bruk av slik teknologi?

- Når enkle AR-apper allerede gjør kundereisen enklere og mer tilgjengelig for folk flest, er det helt naturlig å koble dette til e-handel i neste omgang. Dette er ikke noe som kommer til å skje, det skjer nå, kommenterer klyngeleder Oddbjørn Hatløy. 

Klyngen tildelt Innovasjonsrammen for 2017

For første gang mottok klyngen tildeling gjennom Innovasjonsrammen. Et viktig bidrag for videre forsknings- og innovasjonsarbeid i bedriftene.

Et eget prosjektverksted ble gjennomført i februar, for å få opp nye idéer til prosjektsamarbeid mellom klyngebedriftene. 

Designindustri-konferansen samlet designere og industri

Vi lever i en verden hvor mye er i endring. Å knytte sterkere bånd mellom industri og design var ett av målene i årets bransjetreff: Designindustrikonferansen på DOGA.

Future Talks tilbake med fokus på teknologi​

I en fersk undersøkelse blant deltagere på Future Talks Next Tech i september, mener 77% at den teknologiske utviklingen vil endre grunnlaget for bedriftens forretningsmodell. 

98% mener at ulike teknologier vil endre samfunn og marked i stor grad!

Neste aktivitet: "Move Your Brand", den 15. februar 2018

Nytt klyngemagasin med digitalisering på agendaen

Digitalisering og nye forretningsmodeller krever mye av flere. Klarer du og din bedrift å utnytte mulighetene som finnes i digital teknologi? Magasinet som Norwegian Rooms® Cluster ga ut i april, forsøker å drøfte viktige utfordringer og muligheter for bedriftene. Øystein Vikingsen Faukse, direktør for Digitalisering og HR i Ekornes ASA, forteller hvordan de ser på digitalisering som mulighetsområde:

Digital transformasjon berører både prosesser, forretningsmodeller og organisasjoner.

Han peker på mulighetene digitaliseringen gir, med kortere vei ut til kunden, til forbedringer og forenklinger av interne prosesser, og til økt konkurransekraft.

Europeisk kjempe endret ham

Scandinavian Business Seating ble i 2017 samlet i merkevarehuset FLOKK. Gjennom oppkjøp har de blitt markedsleder innen design, utvikling og produksjon av arbeidsplassmøbler i Europa.
- Vi gir aldri opp. Og vi legger vekt på grundighet og involvering, iterative prosesser i vår jakt på perfeksjon. Visjonen til Flokk er å inspirere godt arbeid ("inspire great work"). De tror på at folk virkelig legger sine hjerter og sinn i sitt arbeid. Med sin lidenskap for innredning bidrar de til andre som oppfyller sitt potensiale sier Christian Lodgaard, Senior Vice President, Products and Brands i Flokk.

Norge må satse på innovasjon også når det gjelder merkevare-bygging

Avdøde Apple grunder Steve Jobs uttalte "glem produktet, start med å definere din veg mot markedet/kunden". En innovatør må først og fremst utvikle en troverdig Go-To-Market strategi som vil muliggjøre at innovasjonen både når et marked og lykkes der.

  • Av Jon-Erlend Alstad, styreleder Norwegian Rooms as. Erfaren internasjonal merkevarebygger både fra norske B2C og B2B virksomheter 

Undertegnende har hatt gleden av, over en periode på 19 år, å jobbe med et utvalg av internasjonale merkevarer/ferdigvarer med norsk profil/røtter. Fellesnevneren bak merkevarer som Stokke, HÅG og Ekornes har vært viljen til å satse på innovasjon, dog primært innenfor områdene produktdesign/funksjonalitet og effektiv produksjon. La meg først gjøre en ting klart, min intensjon er på ingen måte å stille spørsmålstegn ved viktigheten av produkt-/teknologiutvikling. På mange måter er det meste av de fremskritt vi gjør som et moderne samfunn drevet frem av innovasjonsarbeidet til brilliante ingeniører. Min ambisjon er heller å fokusere på potensialet for økt verdiskapning dersom denne ingeniørkompetansen kan kombineres med innovasjon også på hvordan entreprenører når ut til et marked eller en kundegruppe.

Handler næringsrettet forskning bare om produkt og teknologi?
I Norge er bortimot all offentlig finansieringa av næringsrettet forskning gjennom Norges Forskningsråd rettet mot ingeniør/teknologistyrte prosjekter. Den råvarebaserte norske økonomien utvikles gjennom teknologisk innovasjon innenfor sektorer som marinbiologi, fornybar energi, sjømat, transport, medisin og olje/gass. All ære til mange av disse tekniske innovasjoner, min påstand er imidlertid at de ville bidratt til langt større nasjonal verdiskapning dersom de hadde vært kombinert med forskning og utvikling på hvordan en bygger internasjonale merkevarer og derigjennom når frem til en internasjonal kundegruppe.‘Nedstrøms innovasjon’ er ikke akseptert som en akademisk profesjon
For å bevege norsk næringsliv fremover må det skapes større aksept for at kommersialisering også representerer en innovasjonsarena som krever forskning og utvikling. I mangel på et bedre, mer intuitivt forståelig, begrep har vi valgt å bruke nedstrømsinnovasjon som en betegnelse på alt som skjer i en verdikjede fra ferdig produkt til dette når frem til en kundegruppe. Det er mitt inntrykk at viktige nasjonale premissgivere ser på denne delen av verdikjeden som reklame/annonsering, med andre ord et fagområde uten spesiell akademisk relevans. Gjennom min involvering i klyngeprogrammet til Innovasjon Norge, har jeg blitt presentert mange brilliante produktideer som har potensiale til å sikre fremtidige eksportinntekter til det norske samfunnet. Det har imidlertid slått meg at mange av disse prosjektene har en spesiell ting til felles, de sliter med å finne et marked/en måte å bygge en markedsplass for teknologien.

Nye forstyrrende forretningsmodeller representerer en verden av nye muligheter
Jeg har de siste fem årene arbeidet som leder av en tradisjonell produsent av senger og madrasser lokalisert i utkanten av Oslo. Gjennom de siste årene har vi investert betydelige ressurser i å forbedre både produktportefølje og produksjonssystemer. Jeg definerer dette som klassisk innovasjon med produktet/produksjonssystemet i sentrum. Samtidig har jeg hatt gleden av å følge en ny og revolusjonerende forretningsmodell som har vokst frem i tilsvarende bransje i USA. Den tradisjonelle produsent-distributør-kunde strukturen er blitt utfordret av ny kompetanse på hvordan en bygger merkevare gjennom digital teknologi, direkte mot sluttkunde. Iløpet av to år er 15-20% av markedet (som i USA utgjør 17 milliarder dollar) tatt over av disse nye ‘disruptive’ aktørene. Det samme skjer nå på madrassmarkedet som vi har sett blant annet innenfor hotell og taxi næringen.

www.onpurple.com ble lansert 21.January 2016. 18 måneder senere har de passert 250 MUSD i omsetning og går denne måneden på børs med an verdi på 1,1 milliard USD. Tilsvarende bransje her i Skandinavia kveles av en ineffektiv distribusjonskjede som i utgangspunktet ikke skaper verdi hverken for produsent eller konsument. Distributørene av sengeprodukter kalkulerer opp sine innkjøpspriser med 3 uten å være nærheten av å skape tilsvarende verdier for hverken produsent eller sluttkunde. Hva er poenget mitt? Norske merkevareleverandører kan profitere sterkt på å knytte seg opp mot akademiske institusjoner der en gjennom forskning og utvikling kan finne nye strategier for å nå ut til et marked.

Nasjonale strategier for næringsutvikling – bygge fremtidens eksportnæringer
Norwegian Rooms as har eksistert over en periode på fem år som en næringsklynge primært for merkevareleverandører innenfor norske møbelindustri. Vårt fokus er nå endret i retning av å sette innovasjon på fagområdet go-to-market på den nasjonale agenda. Diskusjonen om hvilken næring som er ‘den nye oljen’ er etter min oppfatning irrelevant. Fremtiden skapes i kombinasjonen av produktinnovasjon og nye innovative metoder å komme ut i et marked på. Derigjennom skapes varige kunderelasjoner. Utfordringen er den samme innenfor fiskeoppdrett, kreftmedisin eller madrassløsninger.  For øyeblikket er det sentrale begrepet i bransjen INBOUND MARKETING. Utviklingen på området går så raskt at ingen i dag vet hva som er det begrepet om 6 måneder.

La oss sammen skape et nasjonalt senter for nedstrømsinnovasjon. Dersom merkevareleverandører, råvareprodusenter, ledende akademiske institusjoner og det nasjonale virkemiddel apparatet går sammen kan vi øke norsk verdiskapning på tvers av bransjer.

Norwegian Centre of Expertise er allerede et etablert konsept hos Innovasjon Norge. Er tiden nå moden for det første nedstrømsfokuserte NCE?  Ledende merkevareleverandører tar nå et initiativ. Norske akademiske institusjoner, i samarbeid med internasjonalt ledende samarbeidspartnere, ønsker å bidra.

Er dere med politikere, Innovasjon Norge og Forskningsrådet?

Les hele artikkelen

Utstillingsvindu for klyngepartnere

I september åpnet ÅKP Blue Innovation Arena på Campus Ålesund. I arenaens resepsjonsområde er der en  8,5 m x 2,4 m stor videovegg som er svært synlig for alle som besøker bygget. I anledning åpningen ble klyngens medlemmer tilbudt å delta med film fra egen bedrift. 

Siden september har hele 4500 personer passert videoveggen – så dette har vært god markedsføring av bedriftene for ulike målgrupper og miljø, forskjellig type industri og kundegrupper, myndigheter, forsknings og utviklingsmiljø, og utdanningssektoren.

Videoveggen krever et spesielt format – derfor ser du filmen her som “smalfilm”.

Takk for alle bidrag!

Se filmen Blue Innovation Arena

Bli med en tur inn i Norges første virtuelle innovasjonsarena og katapult. Her samhandler gründere, bedrifter og forskningsmiljø for å skape fremtidens arbeidsplasser.

2017 i bilder

Facebook reports: (#200) Missing Permissions