AgriMare Bio – marint protein og fettsyrer fra børstemakk

AgriMare Bio – marint protein og fettsyrer fra børstemakk

  • Blue Legasea

Norgesmester for studentbedrifter og 2. plass i EM i Helsinki. AgriMare Bio har nå startet eget AS og er nytt medlem i Blue Legasea. Den ferske bedriften tar sikte på å skape verdier basert på havressurser for å være til nytte for havbruksnæringen. Hovedfokusområdet er bærekraftig og miljøvennlig produksjon. Dette gjør de ved å avle børstemakk (Polychaete), ved bruk av fiskeslam som eneste næringsstoff under hele livssyklusen. Børstemakk inneholder verdifulle marine proteiner og viktige marine fettsyrer, og tilgangen til disse forbindelsene er flaskehalser for den fremtidige veksten av oppdrettsnæringen.

Fra venstre: Wenche Uksnøy (ÅKP/Blue Legasea), Charlotte Thunes Hansen, Emma Lovise Sunde, Lene Stenseth (Agrimare Bio), Håvar Risnes og Per Erik Dalen (ÅKP).

www.agrimarebio.com