Jakter på en idé verd 1 million kroner?

Jakter på en idé verd 1 million kroner?

  • ÅKP Startup & Scaleup

Sparebanken Møre og ÅKP har i år samarbeidet om å mobilisere gründer – og entreprenørskap i regionen gjennom nyskapingsstipendet NÆRINGSTEFT. Hele 188 søknader kom inn fra gründere og bedrifter fra hele region. Stipendet er organisert som en kompetansereise der en fagjury først valgte ut 50 kvalifiserte søkere som fikk følge et faglig program, for så å velge ut 10 seminfinalister .

– Resultatet er over all forventning. Vi har fått inn mange spennende søknader fra hele fylket, og søkerne representerer et mangfold av bransjer, forteller Linda Rafteseth Grimstad, prosjektleder fra Sparebanken Møre.  – Her er nyskapende idéer innen både marin og maritim næring, sikkerhet, helse og ernæring, og flere idéer tar i bruk ny teknologi, som augmented reality, kunstig intelligens og robotisering. Vi har også flere prosjekt på autonome fartøy og velferdsteknologi, og veldig mange søknader har elementer av bærekraft og energisparing som effekt av sin idé.

Nøye utvelgelse
ÅKP og ProtoMore Kunnskapspark har sammen med Sparebanken Møre valgt ut kandidatene.

  • Vi er svært glade for at vi får muligheten til å jobbe med disse kandidatene. Vi skal sørge for at de får en profesjonell oppfølging slik at de kan utvikle ideen sin best mulig, sier Håvar Risnes i ÅKP

Høy omstillingsevne
Blant de femti som kom med i første runde var det både enkeltpersoner og små bedrifter. 70 prosent kommer fra Sunnmøre og 30 prosent fra Romsdal og Nordmøre. Dette gjenspeiler også tallene som Innovasjon Norge opererer med på gründerstøtte.

– Søknadene viser tydelig den høye omstillingsevnen vi har her i Møre og Romsdal. Når det er store endringer i markedet tar det ikke lang tid før en ser etter nye løsninger. Vi i Sparebanken Møre er stolte over å få være med på å sette fart på nyutvikling, forteller Rafteseth Grimstad.

Kompetansereisen fortsetter
Kompetansereisen for de 50 utvalgte startet senhøstes og første samling ble arrangert under Innovasjonsfestivalen på Åndalsnes i november. 13. desember ble det arrangert fagseminar ved ÅKP i ÅKP Blue Innovation Arena, og her ble de 10 semifinalistene offentliggjort. Disse får nå tilbud om et intensivt faglig opplegg i Molde første helga i januar, samtidig som de får tilbud om å delta i kunnskapsparkenes inkubatorprogram. I februar velges tre finalister, før vinneren av NÆRINGSTEFT kåres under Sparebanken Møre sin investorkonferanse Børs & Bacalao 8. mars.

Følg reisen på Sparebanken Møre sine nettsider

Fra vf. Arild Sulebakk – SBM, Robert Nerhus – SBM, Linda Rafteseth Grimstad – SBM, Håvar Risnes – ÅKP, Jørn Heggertveit – Protomore.

Disse er i semifinalen

AgriMare Bio (Emma Lovise Sunde, Ålesund):
Bærekraftig, storskala oppdrett av børstemark. Børstemarken skal videre benyttes som fôringrediens, i form av marint protein og fett, til den globale akvakulturnæringen.

Are Pilskog (Herøy):
Starte en virksomhet som skal utvikle, produsere og selge revolusjonerende nytt filmutstyr. Skape et miljø for sensorteknologi og utnytting av dette på Nordvestlandet.

BagID AS (Jan Vidar Nalbant, Ålesund/Oslo):
En digital bagasjetag som vil erstatte dagens papirlapp man får festet på bagasjen når man reiser med innsjekket bagasje.

Effe AS (Eirik Belland, Molde):
En revolusjonerende støperiteknologi til den globale støperibransjen som gjør at en kan støpe større komponenter. Med denne teknologien kan kundene nå nye markeder, spare energi og redusere tungt og kostbart etterarbeid.

Fostech AS (Håvard Notøy, Herøy):
Fostech jobber bl.a. med Mixed Reality-løsninger som vil forbedre menneskers evne til læring. Forbedret læring betyr i denne sammenhengen å lære raskere, bedre og totalt sett få en bedre læreopplevelse.

Green Cycle AS (Petter Marius Synnes, Valderøy/ Annelise Chapman, Herøy):
Kommersialisering av makroalgeindustrien gjennom i første omgang dyrking og salg av butare og sukkertare.

Myld AS (Bjørn Helge Lervåg, Ålesund):
Myld forenkler kommunikasjon mellom pårørende, brukere og ansatte i kommunale institusjoner, og gjør hverdagen enklere for denne målgruppen.

Norwegian Centre of Maritime Communication AS (Idar Flø, Hareid):
Innsamlede ressurs- og sensordata fra fiskeflåten skal gi beslutningsstøtte for fartøy og rederi, og bli tilgjengeliggjort for forsking og bestandsestimering basert på hele økosystemet.

Poptech technologies (Glendarren Stewart, Molde):
Sikkerhetsprodukt som ivaretar problemet rundt brannsikkerhet på elektronisk utstyr i hjemmet.

Urban Gartneren AS (Tugushan Alp, Molde):
Fremtidens landbruk som forbedrer bærekraft og kvalitet i alle ledd