FOU mobilisering biomarin næring 2017
Fra venstre: Mari Liavaag Holm, Grete Hansen Aas (NTNU), Janne Stangeland (Møreforsking), Robert Wolff (SINTEF), Wenche Uksnøy (Blue Legasea), Margareth Kjerstad (Møreforsking).

FOU mobilisering biomarin næring 2017

  • Blue Legasea

Blue Legasea, SINTEF, Møreforskning og NTNU samarbeidet i år om en nasjonalt FoU mobilisering og etablering en møteplass for biomarint næringsliv, akademia og FOU aktører. Arrangementet ble svært vellykket, og samlet over 150 personer med tilknytning til næringen. Over halvparten av deltagerne kom fra industrien – og over 30 forskere deltok i mobiliseringen.

Campus Ålesund ble definitivt satt på kartet og regionens nasjonale rolle og styrke innenfor marine ingredienser ble bekreftet. FOU aktørene melder om flere henvendelser og interesse for nye prosjekter. Vi håper dette bidrar til flere innovasjoner og styrket konkurransekraft for industri, FOU miljøer og ikke minst at det blir bygget ny kunnskap og kompetanse i en næring for fremtiden.