Besøk fra SEA Europe

Besøk fra SEA Europe

  • ÅKP Blue Innovation Arena

Styret i SEA Europe får se hva VR kan brukes til i maritim næring. Får prøve demoen av Sperre Cooler. SEA Europe er en sammenslutning av skipsverft og utstyrsprodusenter i EU-området. Representerer 500.000 ansatte og har en årlig omsetning på 91 mrd. Euro.