Aktivitetsrapport 2017, Håvar Risnes, leder Startup & Scaleup

Dette er ÅKP Startup og Scaleup
Møre og Romsdals fylke er vertskap havbaserte industrielle klynger i verdensklasse. Mange av ÅKPs aktiviteter er knyttet til disse viktige næringene, men ÅKP arbeider også aktivt for å overføre kunnskap og erfaringer innen innovasjonsprosesser og organisasjonskultur til andre industrielle miljøer og offentlige virksomheter. ÅKP driver førstelinjetjenesten hoppid.no i syv kommuner og tilbyr en rekke ulike inkubatortjenester over hele Sunnmøre.…
rådgivere
hoppid.no-kontor
inkubatoravtaler
forretningsideer vurdert
MIT Entrepreneurship Summer School i Ålesund
Prestisjetunge MIT (Massachusetts Institute of Technology) kjører program for entreprenørskap over hele verden. I august kom tilbudet til Ålesund. 85 deltakere fra hele landet fikk lære om hvordan de beste selskapene i verden arbeider med innovasjon og entreprenørskap.…
Sju hoppid.no kontor
ÅKP operer et inkubatorsystem med avdelinger i Ålesund, Brattvåg og Ulsteinvik og hoppid.no-kontorene for Ålesund, Sula, Skodje, Sandøy, Hareid, Ulstein og Herøy. hoppid.no er et samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke, kommuner, Innovasjon Norge og fylkesmannen i Møre og Romsdal. ÅKP forvalter også forretningsfond for kommunene Ålesund, Sula og Skodje. På denne måten kan vi tilby et bredt spekter av tjenester til entreprenører og vekstbedrifter over hele Sunnmøre.
Jakter på en idé verd 1 million kroner?
Jakter på en idé verd 1 million kroner?
Sparebanken Møre og ÅKP har i år samarbeidet om å mobilisere gründer – og entreprenørskap i regionen gjennom nyskapingsstipendet NÆRINGSTEFT. Hele 188 søknader kom inn fra gründere og bedrifter fra hele region. Stipendet er organisert som en kompetansereise der en fagjury først valgte ut 50 kvalifiserte søkere som fikk følge et faglig program, for så å velge ut 10 seminfinalister…

Se filmen Blue Innovation Arena

Bli med en tur inn i Norges første virtuelle innovasjonsarena og katapult. Her samhandler gründere, bedrifter og forskningsmiljø for å skape fremtidens arbeidsplasser.

Møt en gründer

Fostech AS

Håvard Notøy, daglig leder.

Fostech AS ønsker på å bli internasjonalt markedsledende selskap på kombinasjonen Mixed Reality (MR)/Augmented Reality (AR) for maritim næring. Vi ønsker å utvikle nye løsninger som tar i bruk denne teknologien for å bruke den eksempelvis i salg og markedsføring av produkter og tjenester, i design-gjennomgang og tidlig prototyping, i opplæring og utdanning av ansatte eller i simulering av operasjoner.

bagID

Øystein Tvedt, Co-founder.

Bagid AS ble grunnlagt i 2015, med sikte på å gjøre flyturen mer bærekraftig og fri for stress.

Selskapet har utviklet høyteknologiske bagasjemerker og ønske å endre måten miliarder passasjerer reiser med innsjekket bagasje.

Agrimare Bio

Charlotte Thunes Hansen, Emma Lovise Sunde og Lene Stenseth.

Norgesmester for studentbedrifter og 2. plass i EM i Helsinki. AgriMare Bio har nå startet eget AS og tar sikte på å skape verdier basert på havressurser for å være til nytte for havbruksnæringen. Hovedfokusområdet er bærekraftig og miljøvennlig produksjon av børstemark.

Digiferd

Frank Rune Myklebust, daglig leder.

Digiferd gjør det enkelt for deg å drive nærhetsmarkedsføring. Du gir dine kunder aktuelle tilbud, relevant informasjon og tjenester, på mobil og på storskjerm, når de befinner seg akkurat på det stedet, akkurat i det tidsrommet du har satt opp.

Satser på entreprenørskap

Campus Ålesund er kjent for sine gode studentbedrifter som år etter år gjør det sterkt i Norgesmesterskap, EM og VM. Ansatt Norge er en av bedriftene som har tatt steget videre og startet aksjeselskap. NTNU-rektor Gunnar Bovim møtte gründer Magnus Herud i ÅKPs Startup lab.

Ungt entreprenørskap lokalisert hos ÅKP
Ungt Entreprenørskap (UE) arbeider for å sikre at alle elever og studenter i regionen får god opplæring i entreprenørskap. UE gir undervisningsmaterialer, aktiviteter og kurs som dekker hele læringsspekteret. UE Sunnmøre har kontorplass hos ÅKP og er nært knyttet til klyngeprogrammene.

Jusshjelp for gründere

Advokatfirmaet SANDS har flyttet inn i ÅKP Blue Innovation Arena og har kontordag én dag i uken. De har inngått en avtale med ÅKP og bistår gründere i juridiske spørsmål.

Innovasjons-dager
ÅKP arrangerte i samarbeid med hoppid.no og DNB innovasjonsdager i Ålesund, Fosnavåg og Ørsta. Tema har vært digital teknologi, visualisering og nye forretningsmodeller. ÅKP bistod også under DNB NxT som ble arrangert i september. Alle arrangementene fikk god oppslutning og oppmerksomhet i regionen.
ÅKP – Skaper muligheter
ÅKP – Skaper muligheter
Vi bidrar til å skape fremtidens arbeidsplasser og en attraktiv bo- og arbeidsregion. Forretningsidé: ÅKP skal være et regionalt senter med nasjonal betydning som bidrar til innovasjon, næringsutvikling og samfunnsbygging. Hovedstrategi: Innovativt samspill i praksis. – være en pådriver for nytenking og koble næringsliv, akademia og det offentlige i prosesser som skaper bærekraftig verdiskapning. Verdier: Visjonær, uredd, kompetent, raus og solid.…

2017 i bilder

Facebook reports: (#200) Missing Permissions